Europejski Fundusz Społeczny


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

2014-12-15

www.efs.gov.pl

Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 – 2014

czytaj całość publikacji "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''"

Dołączona galeria:

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...

Dołączone pliki:


Indywidualne konsultacje prawne”

2014-11-27

www.efs.gov.pl

W dniach 24. 11. 2014 r. – 25.11. 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jemielnie odbyły się „Indywidualne konsultacje prawne” organizowane w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W konsultacjach wzięło udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku od 18 do 39 lat.
Każda osoba miała możliwość przedstawienia swojego problemu oraz uzyskania obszernej porady prawnej. Łącznie uczestnicy mięli do dyspozycji 10 godzin zegarowych konsultacji.
Każda osoba na zakończenie otrzymała certyfikat poświadczający udział w konsultacjach.

Dołączona galeria:


  " KURS STYLIZACJI PAZNOKCI "

  2014-10-01

  www.efs.gov.pl

  W dniach 17. 09 .2014 r. – 26 .09 .2014 r. w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się „Kurs stylizacji paznokci” organizowany w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  W kursie wzięły udział 3 bezrobotne kobiety w wieku od 27 do 37 lat.
  Uczestniczki początkowo zdobyły podstawową wiedzę na temat budowy paznokcia, sposobu przygotowania dłoni do zabiegów, produktów i akcesoriów używanych do pielęgnacji paznokci oraz ogólnych zasad dotyczących obsługi klienta. Następnie podczas zajęć praktycznych nabyły umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową. Miały też możliwość zakładania i zdobienia tipsów. Każda osoba po zakończeniu kursu otrzymała na własność zestaw startowy składający się z lakierów, pilników, zmywaczy do paznokci wraz z lampą UV.
  W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje.
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszerzenie zakresu miejsc, w których mogą poszukiwać zatrudnienia.

  Dołączona galeria:

   Zdjęcia KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


   KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”

   2014-09-30

   www.efs.gov.pl

   W dniach 12 .05. 2014 r. – 31. 08. 2014 r. odbył się kurs prawa jazdy kat. „B”.
   Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 8 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
   Początkowo beneficjenci uczestniczyli w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych mających na celu zaznajomienie się kursantów z obsługą pojazdu. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie każda osoba odbyła 30 godzin zegarowych praktycznej obsługi i użytkowania samochodu.
   Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły uczestnikom na przystąpienie do egzaminu państwowego, a zdobycie prawa jazdy umożliwi im poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

   Dołączona galeria:

   KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH”

    2014-08-06

    www.efs.gov.pl

    W dniach 14. 07. 2014 r. – 01 .08. 2014 r . w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się kurs
    „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
    Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 2 bezrobotnych mężczyzn i 1 nieaktywny zawodowo mężczyzna w wieku od 18 do 39 lat.
    Uczestnicy w pierwszych dwóch tygodniach zajęć uczyli się praktycznej obsługi wózka widłowego oraz teoretycznych podstaw jego użytkowania. Każda osoba miała możliwość samodzielnej jazdy wózkiem po placu manewrowym. W trzecim tygodniu uczestnicy zapoznawali się z komputerowym programem fakturującym.
    Każdy posiadał swój komputer i pod przewodnictwem wykładowcy tworzył spis towarów, uaktualniał go oraz wystawiał faktury.
    W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszukiwanie pracy w nowych miejscach.

    Dołączona galeria:

    KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH” KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH” KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH” KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH” KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH” 

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

     2014-07-24

     www.efs.gov.pl

     Jemielno, dnia 24.07.2014r.

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
     Centrum Stachowiak
     Joanna Stachowiak
     ul. Storczykowa 9
     63 – 900 Folwark
     Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%.
     Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

     W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
     Wykonawcy:
     1. „An” Sp. z o. o. z siedzibą przy
     ul. Piłsudskiego 61A/1,
     63 – 400 Ostrów Wielkopolski
     2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
     Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
     ul. Gustawa Morcinka nr 8,
     67 – 200 Głogów
     3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
     ul. Storczykowa 9,
     63 – 900 Folwark
     4. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia,
     Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
     ul. Kochanowskiego 5,
     56 – 400 Oleśnica
     5. Fundację „Optimo Modo” z siedzibą przy
     ul. Karola Miarki 48,
     58 – 500 Jelenia Góra

     Dołączona galeria:

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      2014-07-09

      www.efs.gov.pl

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

      czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

      Dołączona galeria:

      ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

      Dołączone pliki:


      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      2014-06-26

      www.efs.gov.pl

      Jemielno, dnia 25.06.2014r.


      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej” w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

      DELEO PPHU
      Tomasz Chlastawa
      Bolesławice 232B
      59 – 700 Bolesławiec

      Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

      W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
      1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 – 500 Chorzów
      2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
      05 – 126 Nieporęt
      3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 – 700 Bolesławiec
      4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 – 720 Ciechocinek
      5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 – 002 Suchy Las
      6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
      40 – 940 Katowice

      Dołączona galeria:

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       2014-05-28

       www.efs.gov.pl

       Jemielno, dnia 28.05.2014r.


       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

       Fundacja „Optimo Modo”
       ul. Karola Miarki 48
       58 – 500 Jelenia Góra
       Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

       W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
       1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 – 500 Jelenia Góra
       2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 – 560 Jelenia Góra
       3. Fundacja „Optimo Modo” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
       Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
       Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
       1. Motywator Paweł Adamski
       ul. Podgórze 2,
       58 – 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
       2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
       56 – 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
       3. Fundacja „Optimo Modo”
       ul. Karola Miarki 48,
       58 – 500 Jelenia Góra 100,00 100,00

       Dołączona galeria:

       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

        ZAPYTANIE OFERTOWE

        2014-05-13

        www.efs.gov.pl

        ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU '' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH'' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU '' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE ''

        czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

        Dołączona galeria:

        ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

        Dołączone pliki:


        Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne

        2014-05-06

        www.efs.gov.pl

        W dniach od 28.04.2014r. do 30.04.2014r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne dla uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
        Wzięło w nich udział 3 kobiety oraz 6 mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
        Warsztaty odbyły się w hotelu w Kudowie Zdroju. W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie motywacji do działania, wzrost poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności bycia asertywnym przez osoby biorące udział w projekcie.
        Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje.
        Wśród nich wymienić można wycieczkę do Kaplicy Czaszek w Czermnej, grill oraz turniej gry w kręgle.
        Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Kudowy Zdroju.
        W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
        Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

        Dołączona galeria:

        Wyjazdowe  warsztaty  readaptacyjne Wyjazdowe  warsztaty  readaptacyjne Wyjazdowe  warsztaty  readaptacyjne Wyjazdowe  warsztaty  readaptacyjne Wyjazdowe  warsztaty  readaptacyjne 

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

         2014-04-14

         www.efs.gov.pl

         Jemielno, dnia 14.04.2014r.


         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

         Dariusz Mikołajczak
         Ośrodek Szkolenia Kierowców
         „MIKO”
         ul. Broniewskiego 9
         64 – 100 Leszno
         Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

         W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
         1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 – 209 Jemielno
         2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKO” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 – 100 Leszno
         3. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
         4. AUTO – SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
         56 – 100 Wołów

         Dołączona galeria:

         SKAN -  Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          ZAPYTANIE OFERTOWE

          2014-03-28

          www.efs.gov.pl

          Jemielno, dnia 28-03-2014          GOPS.26.4.2014r

          ZAPYTANIE OFERTOWE

          W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

          1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
          Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
          2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
          Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
          Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
          3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA – 31 SIERPNIA 2014 roku (maj – zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
          4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
          5. Inne istotne warunki zamówienia:
          1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
          30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
          2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
          instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
          zamówienia.
          3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
          4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
          5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
          pokrywa Oferent.
          6. Oferent zobowiązuje się do:
          - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
          - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
          - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
          - zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
          Drogowego
          - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
          egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
          które przechodzą na własność uczestników,

          - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
          - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
          - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
          - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
          - sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
          egzaminów,
          - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
          - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
          - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
          ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
          6. Sposób przygotowania oferty:
          Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
          Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
          Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
          W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
          Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
          tel. 65 544-71-63.
          7. Miejsce i termin złożenia oferty:
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
          Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
          Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
          W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.          Koordynator projektu
          Władysława Krowicka .
          (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

          Dołączona galeria:

          ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

          Dołączone pliki:


          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          2014-03-24

          www.efs.gov.pl

          Jemielno, dnia 24.03.2014r.


          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

          europartner Sp. z o.o.
          ul. Wschodnia 6
          43 – 600 Jaworzno

          Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

          W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
          1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
          2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 – 300 Nysa
          3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
          4. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
          5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 – 100 Leszno
          6. „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 – 270 Ustka
          7. Fundacja „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
          8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
          9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
          10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 – 363 Kraków
          11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól
          12. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 – 330 Grybów

          Dołączona galeria:

          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

           " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

           2014-03-21

           www.efs.gov.pl

           SPRAWOZDANIE Z „INDYWIDUALNYCH WARSZTATÓW TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”
           realizowanych w ramach projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
           przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

           czytaj całość publikacji "" INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”"


           ZAPYTANIE OFERTOWE

           2014-03-07

           www.efs.gov.pl

           W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

           czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

           Dołączona galeria:

           ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

           Dołączone pliki:


           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

           2014-02-24

           www.efs.gov.pl

           Jemielno, dnia 24.02.2014r.


           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

           PROFECTUS
           Szkolenia – doradztwo
           Renata Mikołajczyk
           os. Kopernika 9/87
           34 – 100 Wadowice

           czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty."

           Dołączona galeria:

           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            ZAPYTANIE OFERTOWE

            2014-02-07

            www.efs.gov.pl

            ZAPYTANIE OFERTOWE

            W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

            czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

            Dołączona galeria:

            ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

            Dołączone pliki:


            KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

            2013-12-09

            www.efs.gov.pl

            Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” 2013 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

            czytaj całość publikacji "KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY"

            Dołączone pliki:


            " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

            2013-12-09

            www.efs.gov.pl

            W dniach od 28.11.2013r. do 30.11.2013r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się „Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
            Uczestniczki podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowały Indywidualny Plan Działania, z uwzględnieniem zdobytych już kwalifikacji zbudowały profil własnej drogi zawodowej oraz sporządziły własne CV i LM. Miały możliwość uzyskania informacji na temat jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie.
            Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
            Od dnia 12 listopada 2013 roku ruszył kurs nauki prawa jazdy kat. „B”. Biorą w nim udział 2 bezrobotne kobiety. Planowany termin zakończenia kursu to 12 grudnia 2013 roku.

            Dołączona galeria:

                 

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


             ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

             2013-11-07

             www.efs.gov.pl

             GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
             www.jemielno.gopsinfo.pl

             Jemielno 30; 56-209 Jemielno
             Tel./Fax.: 065 544 71 63
             e-mail: gopsjemielno@wp.pl


             Jemielno, dnia 06.11.2013r.


             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

             FUNDACJA „OPTIMO MODO”
             ul. Jagiellońska 26
             58 – 560 Jelenia Góra
             Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

             W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
             1. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 – 560 Jelenia Góra

             Dołączona galeria:

             ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

              ZAPYTANIE OFERTOWE

              2013-10-22

              www.efs.gov.pl

              ZAPYTANIE OFERTOWE

              W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

              czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

              Dołączona galeria:

              ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

              Dołączone pliki:


              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

              2013-10-14

              www.efs.gov.pl

              Jemielno, dnia 14.10.2013r.


              Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

              „MOTYWATOR” Paweł Adamski
              ul. Podgórze 2
              58 – 500 Jelenia Góra
              Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

              W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.10.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

              1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska
              z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
              2. ESPIRA Pracownia Rozwoju Osobistego Ewa Godlewska
              z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10A, 56 – 100 Wołów
              3. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
              58 – 500 Jelenia Góra

              Dołączona galeria:

              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

               OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

               2013-10-07

               www.efs.gov.pl

               W dniach 23-09-2013-04-10-2013r sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe" Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pn. " Bądź aktywny- uwierz w siebie"

               czytaj całość publikacji "OBSŁUGA KASY FISKALNEJ "

               Dołączona galeria:

               OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ 

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                ZAPYTANIE OFERTOWE

                2013-09-26

                www.efs.gov.pl

                ZAPYTANIE OFERTOWE

                W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

                1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
                Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
                2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
                Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.

                czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

                Dołączone pliki:


                PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

                2013-08-14

                www.efs.gov.pl

                SZKOLENIE - „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA”
                realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
                przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

                czytaj całość publikacji "PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA"

                Dołączona galeria:

                PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                 2013-07-10

                 www.efs.gov.pl

                 Jemielno, dnia 2013-07-08

                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                 Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


                 W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
                 1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
                 2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
                 zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
                 Łącznie wpłynęła 1 oferta

                 Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
                 KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

                 Uzasadnienie.

                 Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

                 Dołączone pliki:


                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                 2013-07-10

                 www.efs.gov.pl

                 Jemielnio,dnia 2013-07-08


                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                 Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

                 W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
                 1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
                 2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
                 zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
                 Łącznie wpłynęły 1 oferta

                 Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
                 Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

                 Uzasadnienie.
                 Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

                 Dołączone pliki:


                 WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

                 2013-06-20

                 www.efs.gov.pl

                 WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

                 czytaj całość publikacji "WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE"

                 Dołączona galeria:

                 WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                  ZAPYTANIE OFERTOWE

                  2013-06-20

                  www.efs.gov.pl

                  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

                  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

                  Dołączone pliki:


                  ZAPYTANIE OFERTOWE

                  2013-05-10

                  www.efs.gov.pl

                  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

                  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

                  Dołączona galeria:

                  WYBÓR OFERT

                  Dołączone pliki:


                  PROJEKT SYSTEMOWY 2013

                  2013-01-21

                  www.efs.gov.pl

                  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM " BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE"
                  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r

                  Dołączone pliki:


                  przejdź do góry...

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. : 65 544-71-63

                  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji