Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Powrót

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY DLA OSÓB I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Data publikacji: 2020-10-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że przy ośrodku uruchomiony został punkt konsultacyjno - informacyjny, który swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Jemielno. Celem działalności punktu konsultacyjno - informacyjnego jest przede wszystkim wsparcie ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin, poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego świadczonego przez GOPS dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Powstanie punktu jest jednym z elementów realizowanego przez gminę Jemielno Programu Wspierania Rodziny i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego.

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym udzielane jest wsparcie:

- osobą z rodzin dotkniętych przemocą lub/i alkoholizmem
- rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
- rodzicom zagrożonym ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej
- ofiarą przemocy domowej
- sprawcą przemocy domowej
- innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej


Osoby lub rodziny zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia specjalisty w ramach punktu konsultacyjno - informacyjnego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 65/544 71 63 w celu umówienia godziny spotkania - NIE MUSISZ PODAWAĆ SWOJEGO NAZWISKA

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZAPRASZAM RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH. DYŻUR TELEFONICZNY PEŁNIONY JEST W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 19.00 - 20.00
POD NR TEL: 666 - 133 - 769

Punkt znajduje się w Lokalnej Bazie Turystycznej w Jemielnie “Pod lipami - Jemielno 41 I czynny jest w każdą środę (środa 11 listopada zamieniona została na wtorek 10 listopada)

ZAPRASZAM!!!
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...