Przetargi, zapytania ofertowe


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

2019-03-12

Jemielno, 04.03.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


DOT:

zaproszenie do składania ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkaniaZamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.Zatwierdziła:
Bogusława Olszewska
p.o. Kierownik GOPS Jemielno


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

2019-03-12

Jemielno, 04.03.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


DOT:zaproszenie do składania ofert


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.Zatwierdziła:
Bogusława Olszewska
p.o. Kierownik GOPS Jemielno


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2019-02-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

czytaj całość publikacji " ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach zapytania ofertowego.

2018-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych w 2019 r.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego."

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.

2018-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2019 r.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r."

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach zapytania ofertowego

2017-12-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno , przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r.

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego "

Dołączona galeria:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego 

  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r.

  2017-11-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2018 r.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  2016-12-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r.

  czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego "

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r.

  2016-11-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2017 r.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r. "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego.

  2016-09-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego."

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2016-09-13

  Zakup oraz dostawa serwera (jednostka centralna) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-03-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
  „Remontu pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie

  2016-02-22

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania remontu 3 pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie"

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-07-24

  www.efs.gov.pl

  Jemielno, dnia 24.07.2014r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
  Centrum Stachowiak
  Joanna Stachowiak
  ul. Storczykowa 9
  63 – 900 Folwark
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%.
  Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
  Wykonawcy:
  1. „An” Sp. z o. o. z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 61A/1,
  63 – 400 Ostrów Wielkopolski
  2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
  ul. Gustawa Morcinka nr 8,
  67 – 200 Głogów
  3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
  ul. Storczykowa 9,
  63 – 900 Folwark
  4. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia,
  Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
  ul. Kochanowskiego 5,
  56 – 400 Oleśnica
  5. Fundację „Optimo Modo” z siedzibą przy
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2014-07-09

   www.efs.gov.pl

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączona galeria:

   ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   2014-06-26

   www.efs.gov.pl

   Jemielno, dnia 25.06.2014r.


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej” w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

   DELEO PPHU
   Tomasz Chlastawa
   Bolesławice 232B
   59 – 700 Bolesławiec

   Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

   W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
   1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 – 500 Chorzów
   2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
   05 – 126 Nieporęt
   3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 – 700 Bolesławiec
   4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 – 720 Ciechocinek
   5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 – 002 Suchy Las
   6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
   40 – 940 Katowice

   Dołączona galeria:

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    2014-06-02

    W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

    1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
    Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
    2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 90400000-1 Usługi utylizacji śmieci
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
    cenowej na zadanie pod nazwą „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” w II klasie tajności zgodnie z normą DIN 66399 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające m. in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

    3. Termin realizacji zamówienia: 01 LIPIEC – 31 LIPIEC 2014 roku
    4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
    5. Inne istotne warunki zamówienia:
    1. Wykonanie zadania „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” mieszczącej się w siedzibie
    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w wymiarze 20,00 mb (dokumenty papierowe).
    2. Oferent zobowiązuje się do:
    - zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
    - pokrycia dojazdu do siedziby Zamawiającego
    - odbioru dokumentacji i zniszczenia w niszczarni Oferenta lub zniszczenia w siedzibie Zamawiającego
    - zapewnienia pojemników do przewozu dokumentów
    - wydania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniego certyfikatu zniszczenia oraz
    protokołu zniszczenia
    - możliwość obecności Zamawiającego w trakcie procesu niszczenia
    6. Sposób przygotowania oferty:
    Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
    Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
    W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację zadania niszczenia dokumentacji niearchiwalnej”.

    Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
    7. Miejsce i termin złożenia oferty:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
    Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
    Ofertę należy złożyć do dnia: 24 czerwca 2014r. do godz. 1500.
    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

    Dołączona galeria:

    ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

    Dołączone pliki:


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    2014-05-28

    www.efs.gov.pl

    Jemielno, dnia 28.05.2014r.


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

    Fundacja „Optimo Modo”
    ul. Karola Miarki 48
    58 – 500 Jelenia Góra
    Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

    W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
    1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 – 500 Jelenia Góra
    2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 – 560 Jelenia Góra
    3. Fundacja „Optimo Modo” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
    Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
    1. Motywator Paweł Adamski
    ul. Podgórze 2,
    58 – 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
    2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
    56 – 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
    3. Fundacja „Optimo Modo”
    ul. Karola Miarki 48,
    58 – 500 Jelenia Góra 100,00 100,00

    Dołączona galeria:

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     2014-05-13

     www.efs.gov.pl

     ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU '' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH'' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU '' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE ''

     czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

     Dołączona galeria:

     ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

     Dołączone pliki:


     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

     2014-04-14

     www.efs.gov.pl

     Jemielno, dnia 14.04.2014r.


     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

     Dariusz Mikołajczak
     Ośrodek Szkolenia Kierowców
     „MIKO”
     ul. Broniewskiego 9
     64 – 100 Leszno
     Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

     W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
     1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 – 209 Jemielno
     2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKO” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 – 100 Leszno
     3. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
     4. AUTO – SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
     56 – 100 Wołów

     Dołączona galeria:

     SKAN -  Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      2014-03-28

      www.efs.gov.pl

      Jemielno, dnia 28-03-2014      GOPS.26.4.2014r

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

      1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
      Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
      2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
      Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
      Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
      3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA – 31 SIERPNIA 2014 roku (maj – zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
      4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
      5. Inne istotne warunki zamówienia:
      1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
      30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
      2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
      instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
      zamówienia.
      3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
      4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
      5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
      pokrywa Oferent.
      6. Oferent zobowiązuje się do:
      - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
      - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
      - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
      - zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
      Drogowego
      - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
      egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
      które przechodzą na własność uczestników,

      - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
      - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
      - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
      - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
      - sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
      egzaminów,
      - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
      - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
      - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
      ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
      6. Sposób przygotowania oferty:
      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
      Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
      W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
      Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
      tel. 65 544-71-63.
      7. Miejsce i termin złożenia oferty:
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
      Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
      Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.      Koordynator projektu
      Władysława Krowicka .
      (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

      Dołączona galeria:

      ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

      Dołączone pliki:


      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      2014-03-24

      www.efs.gov.pl

      Jemielno, dnia 24.03.2014r.


      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

      europartner Sp. z o.o.
      ul. Wschodnia 6
      43 – 600 Jaworzno

      Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

      W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
      1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
      2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 – 300 Nysa
      3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
      4. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
      5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 – 100 Leszno
      6. „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 – 270 Ustka
      7. Fundacja „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
      8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
      9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
      10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 – 363 Kraków
      11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól
      12. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 – 330 Grybów

      Dołączona galeria:

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       2014-03-07

       www.efs.gov.pl

       W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

       czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

       Dołączona galeria:

       ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

       Dołączone pliki:


       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       2014-02-24

       www.efs.gov.pl

       Jemielno, dnia 24.02.2014r.


       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

       PROFECTUS
       Szkolenia – doradztwo
       Renata Mikołajczyk
       os. Kopernika 9/87
       34 – 100 Wadowice

       czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty."

       Dołączona galeria:

       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

        ZAPYTANIE OFERTOWE

        2014-02-07

        www.efs.gov.pl

        ZAPYTANIE OFERTOWE

        W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

        czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

        Dołączona galeria:

        ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

        Dołączone pliki:


        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

        2013-11-07

        www.efs.gov.pl

        GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
        www.jemielno.gopsinfo.pl

        Jemielno 30; 56-209 Jemielno
        Tel./Fax.: 065 544 71 63
        e-mail: gopsjemielno@wp.pl


        Jemielno, dnia 06.11.2013r.


        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

        FUNDACJA „OPTIMO MODO”
        ul. Jagiellońska 26
        58 – 560 Jelenia Góra
        Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

        W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
        1. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 – 560 Jelenia Góra

        Dołączona galeria:

        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

         ZAPYTANIE OFERTOWE

         2013-10-22

         www.efs.gov.pl

         ZAPYTANIE OFERTOWE

         W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

         czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

         Dołączona galeria:

         ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

         Dołączone pliki:


         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

         2013-07-10

         www.efs.gov.pl

         Jemielno, dnia 2013-07-08

         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

         Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


         W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
         1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
         2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
         zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
         Łącznie wpłynęła 1 oferta

         Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
         KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

         Uzasadnienie.

         Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

         Dołączone pliki:


         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

         2013-07-10

         www.efs.gov.pl

         Jemielnio,dnia 2013-07-08


         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

         Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

         W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
         1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
         2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
         zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
         Łącznie wpłynęły 1 oferta

         Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
         Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

         Uzasadnienie.
         Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

         Dołączone pliki:


         ZAPYTANIE OFERTOWE

         2013-06-20

         www.efs.gov.pl

         ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

         czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

         Dołączone pliki:


         ZAPYTANIE OFERTOWE

         2013-06-20

         ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA DLA 9 OSÓB

         czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

         Dołączone pliki:


         ZAPYTANIE OFERTOWE

         2013-05-10

         www.efs.gov.pl

         ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

         czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

         Dołączona galeria:

         WYBÓR OFERT

         Dołączone pliki:


         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. : 65 544-71-63

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji